دوره جامع دومینوی بهره وری از زمان شگفتانه

در آن علاوه بر تکنیکهای عادت سازی وافزایش بازدهی روزانه ، با بهترین روشهای علمی وکاربردی تعیین رسالت زندگی وهدفگذاری اصولی وهمچنین با روشهای مهم مدیریت زمان به نام GTD ,TM S آشنا خواهید شد که توضیحات کامل آن در سایت شگفتانه قرار گرفته است .

لطفا از طریق لینک زیر وارد سایت ما شده و توضیحات مربوطه را بخوانید. می‌توانید با کد تخفیفی که در ابتدای کتاب به شما داده‌ شده، این دوره را با تخفیف ویژه خریداری کنید.

دوره جامع دومینوی بهره وری از زمان ِ شگفتانه